Kierunek » JAROGNIEWICEWażny od: 13.04.2024
Przystanek: Kiełpin las (574) - przystanek na żądanie
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., tel. 68 45-20-450, www.mzk.zgora.pl
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA/PRZYSTANKI:
  • 0'Kiełpin las n/ż (574)Zielona Góra - Jarogniewice
  • 4'Jarogniewice (575)
Poniedziałek - piątek
W DNI NAUKI SZKOLNEJ
Poniedziałek - piątek
W FERIE I WAKACJE
Soboty: Niedziele i święta:
godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty
4
40
4
40
4
4
5
30
5
30
5
5
6
21
6
31
6
52
6
7
20
7
56
7
7
8
20
8
8
55
8
54
9
49
9
55
9
9
10
10
10
10
11
55
11
55
11
11
12
12
12
55
12
54
13
13
13
13
14
20
14
36
14
14
15
2052
15
58
15
55
15
54
16
16
16
16
17
21
17
17
17
17
18
55
18
55
18
53
18
53
19
19
19
19
20
52
20
52
20
52
20
52
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
” o danej godzinie brak odjazdów.Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.