Kierunek » JAROGNIEWICEWażny od: 27.06.2022
Przystanek: Ochla (544)
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., tel. 68 45-20-450, www.mzk.zgora.pl
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA/PRZYSTANKI:
  • 0'Ochla
Poniedziałek - piątek
W DNI NAUKI SZKOLNEJ
Poniedziałek - piątek
W FERIE I WAKACJE
Soboty: Niedziele i święta:
godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty
4
40A
4
40A
4
4
5
20A
5
20A
5
5
6
13
6
23
6
6
7
12
7
48
7
7
8
12
8
8
47
8
46
9
41
9
47
9
9
10
10
10
10
11
47
11
47
11
11
12
12
12
47
12
46
13
13
13
13
14
12
14
28
14
14
15
1244
15
50
15
47
15
46
16
16
16
16
17
14
17
10
17
17
18
48
18
48
18
46
18
46
19
19
19
19
20
45
20
45
20
45
20
45
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
A - kurs do: JAROGNIEWICE przez: Ochla działki, Kiełpin (linia 27A)
” o danej godzinie brak odjazdów.Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.