Kierunek » DRZONKÓWWażny od: 13.04.2024
Przystanek: Drzonków Wiewiórcza (52)
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., tel. 68 45-20-450, www.mzk.zgora.pl
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA/PRZYSTANKI:
  • 0'Drzonków Wiewiórcza (52)
  • 1'Drzonków Leśna (438)
Poniedziałek - piątek
W DNI NAUKI SZKOLNEJ
Poniedziałek - piątek
W FERIE I WAKACJE
Soboty: Niedziele i święta:
godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
0355
7
03
7
7
8
55
8
59
8
8
9
39
9
9
9
10
59
10
59
10
57
10
58
11
39
11
11
11
12
59
12
59
12
57
12
58
13
34
13
13
13
14
57
14
14
58
14
58
15
57
15
01
15
15
16
57
16
16
58
16
58
17
54
17
02
17
17
18
58
18
58
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
” o danej godzinie brak odjazdów.Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.