Kierunek » OCHLAWażny od: 01.01.2022
Przystanek: Rondo PCK (34)
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., tel. 68 45-20-450, www.mzk.zgora.pl
MIEJSCOWOŚĆ/ULICA/PRZYSTANKI:
 • 0'Rondo PCK Zielona Góra, Dąbrówki
 • 2'Dąbrówki Zielona Góra, 1 Maja
 • 5'1 Maja Zielona Góra, Jaskółcza
 • 8'Ogrodowa
 • 10'Głowackiego Zielona Góra, Botaniczna
 • 12'Ogród Botaniczny
 • 13'Botaniczna Zielona Góra - Ochla
 • 18'Ochla Zielonogórska n/ż
 • 19'Ochla Skansen n/ż
 • 20'Ochla cmentarz
 • 21'Ochla Plac Błyskoszowej
 • 22'Ochla
Poniedziałek - piątek
W DNI NAUKI SZKOLNEJ
Poniedziałek - piątek
W FERIE I WAKACJE
Soboty: Niedziele i święta:
godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty godz./ minuty
4
23A
4
24A
4
43
4
5
23
5
23
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
A - kurs do: JAROGNIEWICE przez: Ochla działki, Kiełpin (linia 27A)
” o danej godzinie brak odjazdów